2011 to 2017 Enrollment for All Grades
White Female Students

305 304 283 230 225 189 250 145 129 137 120 121 113 133 305 304 283 230 225 189 250 145 129 137 120 121 113 133
White All Students
Female Female white Female All Students

2011 to 2017 Enrollment for All Grades | White Female Students

Show #
Descriptions »

White All Students
#
2017
Female 145 305
2016
Female 129 304
2015
Female 137 283
2014
Female 120 230
2013
Female 121 225
2012
Female 113 189
2011
Female 133 250

Enrollment Data Last Updated 7/25/2017