2011 to 2017 Enrollment for All Grades
White Female Students

206 227 228 240 236 243 268 105 119 121 131 137 143 161 206 227 228 240 236 243 268 105 119 121 131 137 143 161
White All Students
Female Female white Female All Students

2011 to 2017 Enrollment for All Grades | White Female Students

Show #
Descriptions »

White All Students
#
2017
Female 105 206
2016
Female 119 227
2015
Female 121 228
2014
Female 131 240
2013
Female 137 236
2012
Female 143 243
2011
Female 161 268

Enrollment Data Last Updated 7/25/2017