2011 to 2017 Enrollment for All Grades
White Female Students

441 436 450 408 391 374 336 187 195 213 208 193 186 179 441 436 450 408 391 374 336 187 195 213 208 193 186 179
White All Students
Female Female white Female All Students

2011 to 2017 Enrollment for All Grades | White Female Students

Show #
Descriptions »

White All Students
#
2017
Female 187 441
2016
Female 195 436
2015
Female 213 450
2014
Female 208 408
2013
Female 193 391
2012
Female 186 374
2011
Female 179 336

Enrollment Data Last Updated 7/25/2017