2011 to 2017 Enrollment for All Grades
White Female Students

224 224 197 208 212 240 233 173 168 149 160 163 165 150 224 224 197 208 212 240 233 173 168 149 160 163 165 150
White All Students
Female Female white Female All Students

2011 to 2017 Enrollment for All Grades | White Female Students

Show #
Descriptions »

White All Students
#
2017
Female 173 224
2016
Female 168 224
2015
Female 149 197
2014
Female 160 208
2013
Female 163 212
2012
Female 165 240
2011
Female 150 233

Enrollment Data Last Updated 7/25/2017