2011 to 2017 Enrollment for All Grades
White Female Students

751 706 721 729 724 709 754 352 362 364 365 373 380 419 751 706 721 729 724 709 754 352 362 364 365 373 380 419
White All Students
Female Female white Female All Students

2011 to 2017 Enrollment for All Grades | White Female Students

Show #
Descriptions »

White All Students
#
2017
Female 352 751
2016
Female 362 706
2015
Female 364 721
2014
Female 365 729
2013
Female 373 724
2012
Female 380 709
2011
Female 419 754

Enrollment Data Last Updated 7/25/2017