2011 to 2017 Enrollment for All Grades
White Female Students

257 275 258 254 250 266 266 90 95 93 106 115 119 120 257 275 258 254 250 266 266 90 95 93 106 115 119 120
White All Students
Female Female white Female All Students

2011 to 2017 Enrollment for All Grades | White Female Students

Show #
Descriptions »

White All Students
#
2017
Female 90 257
2016
Female 95 275
2015
Female 93 258
2014
Female 106 254
2013
Female 115 250
2012
Female 119 266
2011
Female 120 266

Enrollment Data Last Updated 7/25/2017