2011 to 2017 Enrollment for All Grades
White Female Students

288 278 280 294 276 281 281 193 178 186 207 194 202 203 288 278 280 294 276 281 281 193 178 186 207 194 202 203
White All Students
Female Female white Female All Students

2011 to 2017 Enrollment for All Grades | White Female Students

Show #
Descriptions »

White All Students
#
2017
Female 193 288
2016
Female 178 278
2015
Female 186 280
2014
Female 207 294
2013
Female 194 276
2012
Female 202 281
2011
Female 203 281

Enrollment Data Last Updated 7/25/2017