2011 to 2017 Enrollment for All Grades
White Female Students

505 498 504 544 572 562 561 425 411 422 456 502 491 470 505 498 504 544 572 562 561 425 411 422 456 502 491 470
White All Students
Female Female white Female All Students

2011 to 2017 Enrollment for All Grades | White Female Students

Show #
Descriptions »

White All Students
#
2017
Female 425 505
2016
Female 411 498
2015
Female 422 504
2014
Female 456 544
2013
Female 502 572
2012
Female 491 562
2011
Female 470 561

Enrollment Data Last Updated 7/25/2017