2011 to 2017 Enrollment for All Grades
White Female Students

146 139 137 159 183 178 170 116 112 111 123 140 144 139 146 139 137 159 183 178 170 116 112 111 123 140 144 139
White All Students
Female Female white Female All Students

2011 to 2017 Enrollment for All Grades | White Female Students

Show #
Descriptions »

White All Students
#
2017
Female 116 146
2016
Female 112 139
2015
Female 111 137
2014
Female 123 159
2013
Female 140 183
2012
Female 144 178
2011
Female 139 170

Enrollment Data Last Updated 7/25/2017