1993 to 2017 Enrollment for Pre-Kindergarten
All Female Students

18 17 25 28 39 34 31 28 26 30 32 33 29 16 15 34 26 33 44 26 25 43 41 36 16 18 17 25 28 39 34 31 28 26 30 32 33 29 16 15 34 26 33 44 26 25 43 41 36 16
All Students
Female Female

1993 to 2017 Enrollment for Pre-Kindergarten | All Female Students

Show #
Descriptions »

All Students
#
2017
Female 18
2016
Female 17
2015
Female 25
2014
Female 28
2013
Female 39
2012
Female 34
2011
Female 31
2010
Female 28
2009
Female 26
2008
Female 30
2007
Female 32
2006
Female 33
2005
Female 29
2004
Female 16
2003
Female 15
2002
Female 34
2001
Female 26
2000
Female 33
1999
Female 44
1998
Female 26
1997
Female 25
1996
Female 43
1995
Female 41
1994
Female 36
1993
Female 16

Enrollment Data Last Updated 7/25/2017